×
331327

คู่รักหลากหลายทางเพศ เรียกร้องสิทธิจดทะเบียนสมรส ในวันวาเลนไทน์

โดย THE STANDARD TEAM
14.02.2020
  • LOADING...

คู่รักหลากหลายทางเพศ ใช้โอกาสวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ภายใต้แนวคิด ‘สิทธิในการสมรสคือสิทธิมนุษยชน’ โดยมีคู่รักหลากหลายทางเพศ จำนวน 2 คู่ ร่วมกิจกรรมเดินทางมาทำการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส พร้อมสมาชิกภาคีเครือข่ายที่เดินทางมาให้กำลังใจ

 

จันทร์จิรา บุญประเสริฐ จากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ กล่าวว่า จากที่มูลนิธิฯ และคู่รักหลากหลายทางเพศได้ร้องขอจดทะบียนสมรสที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นั้น เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน แจ้งว่าคู่รักหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นคู่ผู้หญิงรักผู้หญิง จดทะเบียนสมรสกันไม่ได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้การจดทะเบียนสมรสต้องยื่นคำร้องตามแบบคำร้อง (คร.1) ซึ่งในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมการปกครองมีเฉพาะข้อมูลเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น

 

จากกรณีดังกล่าว มูลนิธิฯ และเครือข่ายได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อโปรดพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียน จึงดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่ง ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงประสงค์จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองต่อไป ซึ่งการดำเนินการต้องนำ ‘เอกสารปฏิเสธ’ (คร.1) ไปประกอบคำร้องด้วย ฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อเข้าปรึกษากับนายทะเบียน และยื่นขอจดทะเบียนสมรสของคู่รักหลากหลายทางเพศ เมื่อมีการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสจากสำนักเขต ก็จะนำเอกสารปฏิเสธไปยื่นคำร้องต่อไปดังที่กล่าวในข้างต้น

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories