×

ครบรอบ 10 ปี การเดินทางต่อสู้เพื่อความหลากหลายทางเพศ LGBT ของไทย

30.11.2018
  • LOADING...

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2006 เป็นวันที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้พิจารณาถอนข้อความที่ระบุว่า ‘เป็นโรคจิตถาวร’ ในใบสำคัญต่างๆ ของการตรวจเลือกทหารกองเกิน ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และทำให้เสื่อมเสียหรืออับอาย จนในที่สุดเมื่อปี 2011 ศาลปกครองพิพากษาให้ถอนคำดังกล่าวออกจากใบสำคัญ และแก้ไขเป็น ‘ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด’ กลุ่ม LGBTQI ในสังคมไทยจึงกำหนดให้หมุดหมายสำคัญในครั้งนั้นเป็น ‘วันแห่งความหลากหลายทางเพศ’ และมีการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008

 

 

เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTI and Non-binary) จึงได้จัดกิจกรรม 10 ปี วันความหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีมงาน ‘สิทธิและความเสมอภาคในการก่อตั้งครอบครัวที่หลากหลาย’ โดยเปิดโอกาสให้สังคมไทยได้ถกเถียงถึง พ.ร.บ. คู่ชีวิต รวมถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.1448 ที่บัญญัติให้การสมรสเป็นเรื่องระหว่างชายและหญิงเท่านั้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ารับฟังประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า มีเพียงพรรคการเมืองเพียง 10 พรรคเท่านั้นที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

นอกจากจะมีการบอกเล่าประสบการณ์ของกลุ่มเยาวชนและการแสดงวิสัยทัศน์ของบรรดาพรรคการเมืองแล้ว ยังมีการแสดงพลังถึงการสนับสนุนเรื่องการแต่งงานที่เท่าเทียมกัน (Marriage Equality for All) เพื่อให้คู่รักทุกคู่มีสิทธิ์แต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องคำถึงเหตุแห่งเพศใดๆ นับเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising