×

นายกฯ ยินดีกรุงเทพฯ รั้งอันดับ 1 เอเชีย-แปซิฟิก ดึงงานประชุมนานาชาติเข้าประเทศ สร้างรายได้รวมกว่า 28,400 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2022
  • LOADING...
Leveraging Intellectual Capital

วันนี้ (11 สิงหาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย-แปซิฟิก ที่สามารถดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศได้สูงสุด จากผลรายงานวิจัยประจำปี Leveraging Intellectual Capital ซึ่งเป็นการวัดอันดับการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาของแต่ละประเทศ จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านการจัดประชุม GainingEdge เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ากรุงเทพมหานครสามารถดึงงานประชุมมาจัดในประเทศได้มากถึง 123 งาน ทั้งที่มีบุคลากรเข้าเป็นกรรมการบริหารสมาคมระหว่างประเทศ 194 สมาคม โดยคิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ (Harnessing Ratio) ถึง 63.4 % ทำให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับ 6 ของโลก จากการคำนวณอัตราการใช้ประโยชน์ การจัดอันดับดังกล่าว เป็นการจัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทาง MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ทั่วโลก ที่ใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่เป็นต้นทุนทางปัญญา เพื่อดึงงานประชุมนานาชาติมาจัดในเมืองได้สูงสุด โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศ

 

นอกจากนี้ ธนกรยังเปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ระดับผู้นำ รวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี เป็นสัญญาณและโอกาสที่ดีที่จะดึงการจัดงานต่างๆ เข้ามาในประเทศไปจนถึงปีหน้า ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) ยังระบุว่า หากสามารถผลักดันการจัดประชุมให้เกิดขึ้นได้ตามแผน ปีนี้จะมีจำนวนนักเดินทาง MICE รวมมากกว่า 6 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 28,400 ล้านบาท ต่อเนื่องถึงในปี 2566 

 

“นายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนภาคบริการในห่วงโซ่อุตสาหกรรม MICE  ในการพัฒนาความรู้ ฝีมือ ทักษะแก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม MICE ประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ เชื่อมั่นศักยภาพไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ MICE อยู่ในลำดับต้นๆ ของภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ขยายผลต่อยอดในการพัฒนาประเทศ” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising