×

‘เขียนใหม่ทั้งฉบับ เลือกตั้ง 100%’ ชวนประชาชนเสนอคำถามทำประชามติ แก้รัฐธรรมนูญก่อนหมดเขต 2 ทุ่มวันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
25.08.2023
  • LOADING...

วันนี้ (25 สิงหาคม) วันสุดท้ายของการชวนประชาชนเข้าชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อ เพื่อแก้รัฐธรรมนูญของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญในแคมเปญ ‘เขียนใหม่ทั้งฉบับ เลือกตั้ง 100%’ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ให้ทันการประชุม ครม. นัดแรก ตามที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการณ์ร่วมกัน และให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติทำประชามติ โดยใช้คำถามที่ประชาชนกำหนดเองผ่านเว็บไซต์ conforall.com   

 

คำถามที่เสนอระบุว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน” 

 

การลงชื่อครั้งนี้อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนัก แม้มีการลงชื่อมากกว่า 58,000 รายชื่อแล้ว แต่เพจ iLaw แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะไม่สามารถลงชื่อเพื่อเสนอคำถามประชามติผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ต้องลงในกระดาษและส่งเอกสารตัวจริงพร้อมส่งไฟล์ที่สแกนเอกสารลงชื่อเป็น PDF และรายชื่อทั้งหมดลงในตาราง Excel ให้ กกต. เท่านั้น ทำให้รายชื่อของประชาชนที่ลงชื่อทางเว็บไซต์ไม่ถูกนับรวมมากกว่า 40,000 ชื่อ จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ลงชื่อในกระดาษอีกครั้ง 

 

ในช่วงค่ำวานนี้ (24 สิงหาคม) เวลา 22.00 น. iLaw ได้แจ้งจำนวนประชาชนร่วมลงชื่อ 37,700 รายชื่อแล้ว สำหรับผู้สนใจลงชื่อแต่ไม่สะดวกเดินทางไปตามบูธต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งด่วนแบบ EMS ไปที่ ตู้ ปณ.79 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400 หรือโทร 09 9678 6031 โดยจะยึดจากวันที่ที่ประทับตรา ได้ถึงวันนี้ เวลา 20.00 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising