×

แบงก์กรุงไทย ปี 62 กำไรสุทธิเพิ่ม 2.8% ผลจากการขายทอดตลาดทรัพย์ติดจำนอง

22.01.2020
  • LOADING...

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่าในปี 2562 ธนาคารได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อทั้ง MRR, MOR และ MLR ที่ผ่านมา

 

แม้ว่าธนาคารมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังส่งผลให้ NIM ลดลงอยู่ที่ 2.91% จาก 3.23% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการสำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ หากไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเพิ่มขึ้น 50.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยผลประกอบการปี 2562 มีข้อมูลการเงินที่สำคัญดังนี้ 

 

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารอยู่ที่ 29,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง 3,899 ล้านบาท และสินเชื่อขยายตัว 3.2% จากสิ้นปี 2561

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 88,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้บางส่วนที่มาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองในไตรมาส 1/2562 หากไม่รวมรายได้การขายทอดตลาดฯ นี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2562 จะเพิ่มขึ้น 0.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 11.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุเพราะมีรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 42.9% เพราะมีรายได้จากการขายทรัพย์สินทอดตลาดราว 3,899 ล้านบาท ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 1.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.22 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่ 3.13% ทั้งนี้หากไม่รวมรายได้พิเศษบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ NIM ปี 2562 จะอยู่ที่ 3.07% ลดลงจากสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ อยู่ที่ 62,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการสำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในไตรมาส 3/2562

 

NPLs Ratio-Gross ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 4.33% ลดลงจาก 4.53% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories