×

‘กรุงไทย’ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Step-up Callable Note อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4.4%

21.11.2022
  • LOADING...
Step-up Callable Note

ธนาคารกรุงไทยเปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงชุดใหม่ ‘Step-up Callable Note’ อายุ 5 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และคุ้มครองเงินต้น 100% รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดทุก 3 เดือน เริ่มต้นปีแรก 1.60% ต่อปี สูงสุด 4.4% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังปีที่ 1 เป็นต้นไป และทุกงวดการจ่ายดอกเบี้ยตลอดครบอายุสัญญา

 

ธนาคารกรุงไทยยังระบุว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่นี้ มีโอกาสสูงกว่าทางเลือกการลงทุนประเภทไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ที่มีอันดับเครดิตใกล้เคียงกัน

 

สำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Step-up Callable Note เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน วงเงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

Step-up Callable Note


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising