×

จะไปงานพระราชพิธีฯ แวะดูตรงนี้ก่อน อัพเดตการปิดถนนและวิธีการเดินทางทั้งหมดในช่วงพระราชพิธีฯ

10.10.2017
 • LOADING...

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
 • เช็กกันสักนิดก่อนออกเดินทางว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้ มีปิดการจราจรจุดใดบ้าง และเราสามารถเดินทางไปร่วมพระราชพิธีฯ ได้ไหมและทางใด THE STANDARD รวบรวมเอาไว้แล้วที่นี่

     THE STANDARD รวบรวมการปิดเส้นทางจราจรและวิธีการเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้วางแผนการเดินทางและรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

 

เส้นทางโดยรอบมณฑลพิธี

     ปิดเส้นทางถนนราชดำเนินในและถนนรอบสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 8-30 ตุลาคม งดการสัญจรและการเดินทางเข้าพื้นที่ทุกบริเวณสองฝั่งถนน เนื่องจากทางกรุงเทพมหานครจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ จะอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนผู้มีบัตรผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

     นอกจากนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ก็จะปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคมเช่นกัน

 

ปิดเส้นทางสำหรับพิธีการซ้อมใหญ่

     ในวันอาทิตย์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 จะมีการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ดังนั้นจึงมีการปิดเส้นทางถนนเช่นเดียวกับการซ้อมใหญ่ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา อันได้แก่

 1. ถนนราชดำเนิน
 2. ถนนสนามไชย
 3. ถนนหลักเมือง
 4. ถนนกัลยาณไมตรี
 5. ถนนเจริญกรุง
 6. ถนนพระพิพิธ
 7. ถนนท้ายวัง
 8. ถนนมหาราช (ข้างพระบรมหาราชวัง)
 9. ถนนมหาราช (ข้างวัดพระมหาธาตุ)
 10. ถนนพระจันทร์
 11. ถนนเศรษฐการ
 12. ถนนเชตุพน
 13. ถนนพระยาเพชร
 14. ถนนหน้าพระลาน
 15. ถนนหน้าพระธาตุ
 16. ถนนราชินี
 17. ถนนพระอาทิตย์
 18. ซอยสราญรมย์

 

     โดยจะทำการปิดถนนเส้นทางเหล่านี้ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันก่อนหน้าเป็นต้นไป ประชาชนที่จะเข้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ และนำบัตรประชาชนมาแสดง ณ​ จุดคัดกรองเพื่อเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงเช่นเดิม

 

เส้นทางการสัญจรทางน้ำ

     ท่าเรือโดยสารในฝั่งพระนครในบริเวณใกล้เคียงกับมณฑลพระราชพิธีเปิดให้บริการเฉพาะท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ท่าเรือราชินี และท่าเรือยอดพิมาน ซึ่งคุณสามารถเดินเท้าต่อไปยังมณฑลพระราชพิธีได้อย่างสะดวก

     ส่วนบริการ ‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ ในบริเวณใกล้เคียงกับมณฑลพระราชพิธีจะให้บริการเฉพาะท่าเรือในฝั่งธนบุรีเท่านั้นได้แก่ ท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) ท่าเรือรถไฟ ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดอรุณ โดยคุณสามารถใช้บริการ ‘เรือข้ามฟาก’ ได้ที่ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดระฆังเพื่อข้ามฝั่งไปยังท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ได้ หากคุณลงเรือที่ท่าเรือวัดอรุณ คุณสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากได้เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือยอดพิมาน

     และในช่วงพระราชพิธีวันที่ 25-27 ตุลาคมนั้น กรมเจ้าท่ามีการแจ้งปิดการสัญจรทางน้ำตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ไปจนถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สาทร) ดังนี้

 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

 

     รวมถึงยังมีการให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่ 26 ตุลาคม โดยทางด้านเหนือจะมีเรือให้บริการรับ-ส่ง จากท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ ท่าเรือนนทบุรี ท่าเรือพระราม 5 ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือสะพานพระราม 7 ท่าเรือวัดสร้อยทอง ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือพายัพ ท่าเรือสะพานกรุงธน และท่าเรือเทเวศร์เป็นท่าเรือสุดท้าย โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

     ส่วนทางด้านใต้ จะมีเรือให้บริการรับ-ส่งจากท่าเรือวัดราชสิงขร ท่าเรือวัดวรจรรยาวาส ท่าเรือสาทร ท่าเรือโอเรียนเต็ล ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานพุทธ และท่าเรือยอดพิมานเป็นท่าเรือสุดท้าย โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. เช่นกัน ส่วนระยะเวลาหลังจาก 14.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 19.00 น. เรือด่วนโดยสารเจ้าพระยาจะกลับมาให้บริการปกติในเส้นทางเดิมตั้งแต่ท่าเรือนนทบุรีถึงท่าเรือวัดราชสิงขร แต่จะยังคงงดการให้บริการในท่าเรือฝั่งพระนครบริเวณใกล้มณฑลพิธีเช่นเดิม ทั้งท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือท่าพระจันทร์

     และในส่วนของเส้นทางการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เปิดให้บริการเป็นปกติ

 

ปิดการจราจร 3 ระดับในช่วงพระราชพิธีฯ

     ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ จะทำการปิดการจราจร 3 ระดับ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป

 

พื้นที่ชั้นใน : เริ่มปิดการจราจร 23 ตุลาคม

 • ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่บริเวณแยกอรุณอมรินทร์ถึงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร
 • ถนนหน้าพระธาตุ
 • ถนนราชดำเนินใน
 • ถนนหน้าพระลาน
 • ถนนสนามไชย
 • ถนนพระจันทร์
 • ถนนมหาราช
 • ถนนท้ายวัง
 • ถนนเชตุพน
 • ถนนหับเผย
 • ถนนหลักเมือง
 • ถนนกัลยาณไมตรี
 • ซอยสราญรมย์
 • ถนนเจริญกรุง
 • ถนนพระพิพิธ

 

ระดับแรก: เริ่มปิดการจราจร 25 ตุลาคม

 • ปิดเส้นทางพื้นที่ชั้นในเช่นเดิม
 • ถนนราชินี
 • ถนนอัษฎางค์
 • ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าจนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
 • ถนนตะนาว ตั้งแต่จุดตัดถนนมหรรณพถึงจุดตัดวงเวียนถนนสิบสามห้าง
 • ถนนดินสอ ตั้งแต่จุดตัดถนนมหรรณพถึงแยกสะพานวันชาติ
 • ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
 • ถนนมหาไชย ตั้งแต่จุดตัดถนนบำรุงเมืองถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
 • ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยก จปร.
 • ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกหลานหลวง

 

ระดับสอง: เริ่มปิดการจราจร 26 ตุลาคม

 • ปิดเส้นทางพื้นที่ชั้นในและพื้นที่การปิดเส้นทางระดับแรกเช่นเดิม
 • ถนนราชดำเนินนอก ปิดเส้นทางเพิ่มเติมจากแยก จปร. ถึงลานพระบรมรูปทรงม้า
 • ถนนลูกหลวงและถนนกรุงเกษม จากบริเวณเทเวศน์จนถึงแยกสะพานขาว

 

ระดับสาม: เริ่มปิดการจราจร 27 ตุลาคม

 • ปิดเส้นทางพื้นที่ชั้นใน พื้นที่การปิดเส้นทางระดับแรกและระดับสองเช่นเดิม
 • ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยกวิสุทธิกษัตริย์จนถึงแยก จปร.
 • ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงจุดตัดถนนดำรงรักษ์
 • ถนนวรจักร ตั้งแต่จุดตัดถนนดำรงรักษ์ถึงแยกแม้นศรี
 • ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกสนามม้านางเลิ้ง
 • ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษมถึงแยกเทวกรรม
 • ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว
 • ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกสนามม้านางเลิ้ง
 • ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกหอประชุมกองทัพบก (พล.1) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

 

บริการรถโดยสารจากทุกมุมเมือง

     นอกจากนี้หากผู้ใช้รถยนต์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมีความประสงค์จะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ ได้จัดสถานที่จอดรถและรถโดยสารสำหรับเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ เอาไว้ดังนี้

 

เส้นทางสายเหนือ

มีบริการ Shuttle Bus 2 จุด

      1. โดยคุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณไปที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งได้แก่เส้นทางดังนี้

 • สนามบินดอนเมือง ซึ่งในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม คุณสามารถโดยสารรถได้จากอาคาร 2 ประตู 15 ชั้น 3 โดยออกชั่วโมงละ 1 คัน
 • เมืองทองธานี
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • สนามกีฬาธูปเตมีย์

 

      2. รถ Shuttle Bus ที่จะรับ-ส่งคุณไปที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ได้แก่เส้นทางดังนี้

 • สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • สถานีขนส่งหมอชิต 2

 

เส้นทางสายตะวันตก

คุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณแยกอรุณอมรินทร์ได้ดังนี้

 • บางใหญ่ ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
 • ถนนพุทธมณฑลสาย 4
 • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา
 • สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี

 

เส้นทางสายใต้

     คุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณปากคลองตลาดได้จาก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 และสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

 

เส้นทางสายตะวันออก

     คุณสามารถโดยสารรถ Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณปากคลองตลาดได้ที่สถานีขนส่งเอกมัย รวมไปถึง Shuttle Bus ที่จะจอดรับ-ส่งคุณที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งจาก แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน ไบเทค บางนา เมกา บางนา และสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ประตู 8 ชั้น 1

     ในส่วนของการเดินทางโดยรถโดยสารของ ขสมก. มีการเตรียมจุดจอดไว้ทั้งหมด 6 จุดได้แก่

 • จุดจอดแยกอรุณอมรินทร์ สําหรับรถเมล์สาย 42 68 80 91 203 556
 • จุดจอดแยกวิสุทธิกษัตริย์ สําหรับรถเมล์สาย 3 12 32 79
 • จุดจอดแยกปากคลองตลาด สําหรับรถเมล์สาย 1 2 15 25 53 82 508 511
 • จุดจอดสนามม้านางเลิ้ง สําหรับรถเมล์สาย 59 60 70 503
 • จุดจอดแยกแม้นศรี สําหรับรถเมล์สาย 47
 • จุดจอดสะพานพระราม 8 สําหรับรถเมล์สาย 509 516

 

     หากมีการอัพเดตเพิ่มเติม THE STANDARD จะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบ หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของเส้นทางการปิดจราจรทั้งหมดได้ที่กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ โทร. 1441 และสอบถามเส้นทางการเดินทางสู่พระราชพิธีฯ จากสายด่วนของ ขสมก. โทร. 1348

 

FYI
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising