Menu
236199

การถ่ายทอดสด การประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

โดย THE STANDARD TEAM
18.04.2019
  • LOADING...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

 

โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ทาง THE STANDARD จะถ่ายทอดสดโดยการเชื่อมสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR