×

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย ‘เฉลิมรัชมงคล’

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2020
  • LOADING...

เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย ‘เฉลิมรัชมงคล’ (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองพื้นที่บริเวณทางเท้าริมถนนสนามไชย เฝ้ารอรับเสด็จฯ

 

จากนั้น เสด็จเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธี ประทับพระราชอาสน์ ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึก แล้วทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการ ‘โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล’ ก่อนทรงรับการน้อมเกล้าฯ ถวายแบบจำลองรถไฟฟ้า และเสด็จไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย ‘เฉลิมรัชมงคล’ (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย

 

เวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปยังชั้นชานชาลา เสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยเส้นทางการเดินรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพ และเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ จนถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง รวม 9 สถานี โดยไม่จอดตามสถานีระหว่างทาง

 

ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมโบกธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. ธงอักษรพระนามาภิไธย สท. บริเวณลานห้างเดอะมอลล์ บางแค

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising