×

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานห้องตรวจหาโควิด-19 แก่โรงพยาบาลกลาง ซึ่งเป็น 1 ใน 20 โรงพยาบาลจากทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
13.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (13 พฤษภาคม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ‘ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)’ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ‘โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน’ เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่วประเทศ และได้พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งที่ 3 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยใช้เวลาติดตั้งอย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันที อีกทั้งยังสามารถปรับเป็นห้องตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจได้เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ยังความปลื้มปีติแก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง, อภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง SCG และ วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management SCG ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว

 

สำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) นี้พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดโควิด-19 ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality (IAQ Smart) ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล (Air Tightness) ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบ และมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง จึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ ซึ่งการเก็บตัวอย่าง (Swab) จะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง จึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจ พร้อมใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆ (UV Germicide) หลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้ง โดยโครงสร้างกว่าร้อยละ 80 ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ได้แก่ 1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3. สถาบันบำราศนราดูร 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 5. สถาบันโรคทรวงอก 6. โรงพยาบาลตำรวจ 7. โรงพยาบาลกลาง 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 9. โรงพยาบาลนครปฐม 10. โรงพยาบาลราชบุรี 11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 15. โรงพยาบาลนครพิงค์ 16. โรงพยาบาลอุดรธานี 17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ 20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising