×

Kerry Express แจงพนักงานลาออกไม่เป็นความจริง ยันมีคนทำงานกว่า 20,000 คน

โดย THE STANDARD TEAM
05.04.2020
  • LOADING...

จากกรณีที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนักงาน Kerry ลาออก จนทำให้พัสดุไม่ได้จัดส่งเป็นจำนวนมากนั้น Kerry Express ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันมีพนักงานที่ปฏิบัติงานตามปกติจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20,000 ชีวิต

ทั้งนี้ จากปริมาณพัสดุที่ต้องการจัดส่งเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน Kerry ได้เร่งดำเนินการแก้ไข โดยได้จัดทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าไปบริหารจัดการพัสดุที่คงค้างในคลังสินค้าแต่ละแห่งอย่างเร่งด่วน และได้ออกมาตรการในการจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. พัสดุที่ส่งก่อนและภายในวันที่ 4 เมษายน 2563 เราจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงมือผู้รับแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

2. จัดให้มีการจ้างงานเพิ่มกว่า 1,000 อัตรา เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทั้งในฝ่ายปฏิบัติการและ Call Centre รวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

3. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าชั่วคราวจาก 1 วันเป็น 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละปลายทาง โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับ 1. อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19 และ 2. สินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือมีระยะเวลาจำกัด ถูกจัดส่งก่อนสิ่งของอื่นๆ

 

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories