×

จุรินทร์ ยอมรับราคาน้ำมันพุ่ง มีผลสินค้าแพง สั่งดูแลราคา 18 หมวดเต็มที่ไม่ให้ขาดแคลน พบฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร-กักตุน จัดการทันที

โดย THE STANDARD TEAM
02.05.2022
  • LOADING...
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

วันนี้ (2 พฤษภาคม) เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นราคาสินค้าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 80) ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

จุรินทร์กล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่าราคาน้ำมันที่รัฐบาลมีมาตรการใหม่ออกมามีผลกระทบต่อต้นทุนและค่าขนส่ง การผลิตและการจำหน่ายสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ จะมีผลกระทบไปถึงราคาสินค้าด้วย แต่ในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้าไปดูแลถือว่าเป็นส่วนปลายน้ำ จะพยายามกำกับดูแลไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่ให้เกิดการค้ากำไรเกินควรหรือกักตุนสินค้า ถ้าพบว่ามีการกระทำดังกล่าว ปลัดกระทรวงพาณิชย์จะสั่งการให้ดำเนินการโดยทันทีและรวดเร็วต่อไป โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญ

 

จุรินทร์กล่าวว่า เรื่องราคาสินค้าในแต่ละหมวดพยายามกำกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 18 หมวด ให้สอดคล้องกับต้นทุนความเป็นจริงให้มากที่สุด โดยให้ทั้ง 3 ฝ่าย สามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งในส่วนของต้นน้ำ เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ส่วนที่สองกลางน้ำ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้า และส่วนที่สามปลายน้ำคือ ผู้บริโภค ให้อยู่ด้วยกันได้ บริหารให้เกิดความสมดุล

 

ส่วนการปรับราคาขึ้นให้พิจารณาตามกรณีเป็นต้นทุนที่แท้จริง และผลกำไรในผู้ประกอบการอาจต้องเสียสละบ้างแต่ยังเดินธุรกิจได้ ไม่ใช่ทำให้ต้องปิดกิจการและเลิกการผลิต ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาปริมาณสินค้าขาดแคลนตามมา กรมการค้าภายในจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องนี้ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแก้ไขปัญหาต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising