×

IOC ลดจำนวนผู้ร่วมงานและผู้ติดตามในการแข่งขันโตเกียว โอลิมปิก ส่วนผู้ที่เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

28.03.2021
  • LOADING...
IOC ลดจำนวนผู้ร่วมงานและผู้ติดตามในการแข่งขันโตเกียว โอลิมปิก ส่วนผู้ที่เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล หนึ่งในคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2021 ทางคณะกรรมการบริหารของ IOC และคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ได้ประชุมกัน 5 ฝ่ายกับทางเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นและพันธมิตร มีข้อสรุปว่าไม่อนุญาตให้ผู้ชมจากต่างประเทศเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ในฤดูร้อนนี้ ด้วยความจำเป็นที่ต้องจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอย่างปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน

 

ในการประชุมครั้งนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ต้องลดจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินงานด้วย เป็นเหตุผลที่ชัดเจนทำให้ IOC และ IPC ต่างยอมรับและเคารพข้อสรุปและคำร้องขอเหล่านี้อย่างเต็มที่ เพื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ปลอดภัยสำหรับโตเกียว 2020 ในฤดูร้อนนี้

 

หลังการประชุม 5 ฝ่ายในวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริหารของ IOC ได้พิจารณาผลที่จะตามมาจากข้อสรุปและคำขอเหล่านี้ทันที โดยประชุมหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติต่างๆ และสหพันธ์กีฬานานาชาติทั้งหมดในสัปดาห์นี้ ในที่ประชุมทุกคนคิดว่านี่เป็นแนวทางแห่งความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ซึ่งหลายองค์กรแจ้งให้ทาง IOC ทราบว่ากำลังพยายามอย่างมากที่จะลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานลงเหลือเฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปและคำขอของญี่ปุ่นและพันธมิตร

 

คณะกรรมการบริหารของ IOC จึงตัดสินใจอนุญาตเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน รวมถึงในฐานะผู้ตัดสินใจสูงสุดของ IOC ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าวเท่านั้น

 

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงไม่อนุญาตคู่สมรส ครอบครัว และผู้ติดตามของคณะกรรมการบริหารของ IOC ทุกคนเข้าร่วม ส่วนเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และของสหพันธ์กีฬานานาชาติ หรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานอื่นไม่สามารถร่วมได้ นอกจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ในปีนี้

 

ส่วนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กำหนดไว้ในเพลย์บุ๊กอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่สามารถไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารข้างนอก รับประทานได้เฉพาะในโรงแรมเท่านั้น ไม่สามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ทางวัฒนธรรม ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะใดๆ และเดินทางได้เพียงระหว่างโรงแรมที่พักและสถานที่จัดงานเท่านั้น ต้องจัดทำแผนกิจกรรมประจำวันอย่างละเอียดว่าจะเดินทางไปไหนและพบใครบ้าง ต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะกับนักกีฬา และปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

 

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารของ IOC ต้องยกเลิกโปรแกรมต่างๆ เช่น IOC Guest Program และ Olympic Athlete Legends เชื่อว่าทุกท่านเข้าใจดีว่าคณะกรรมการบริหารของ IOC จำเป็นต้องใช้มาตรการเหล่านี้ แม้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการขับเคลื่อนโอลิมปิกโดยรวม 

 

คณะกรรมการบริหารของ IOC มั่นใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนโอลิมปิกทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจเพื่อให้เกิดการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising