×

จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องตรวจอีกรอบหรือไม่

11.06.2021
  • LOADING...
ภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีน

Q: ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วต้องตรวจภูมิคุ้มกันหรือไม่

A: ไม่ต้อง เพราะวัคซีนโควิด-19 ผ่านการวิจัยมาแล้วว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้

 

วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติแบบใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) จะต้องมีผลการวิจัยใน ‘ระยะที่ 2’ ซึ่งเป็นการศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสโควิด-19 มาแล้ว เมื่อพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ถึงจะนำไปวิจัยใน ‘ระยะที่ 3’ ซึ่งเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน วัคซีนทุกยี่ห้อที่มีตัวเลขประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยจึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อยืนยันซ้ำอีก

 

Q: แต่ทำไมถึงมีข่าวการตรวจภูมิคุ้มกันในประเทศไทย

A: น่าจะเป็นข่าวการวิจัยในช่วงแรกของการนำวัคซีนมาใช้ในประเทศไทย

 

ถึงแม้การวิจัยระยะที่ 1-3 จะทดลองในต่างประเทศ แต่เมื่อผ่านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วสามารถนำมาฉีดในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มอาสาสมัครในต่างประเทศอาจมีลักษณะทางพันธุกรรมหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ต่างไปจากคนไทย จึงมีการวิจัยการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงกับ ‘คนไทย’ เช่น ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (14 พฤษภาคม 2564) พบว่าหลังการฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ ทั้งวัคซีน Sinovac 2 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม 99.5% สร้างแอนติบอดี ส่วนวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม 97.3% สร้างแอนติบอดี (ยังต้องฉีดให้ครบ 2 เข็ม) เทียบกับผู้ติดเชื้อตามธรรมชาติ 4-8 สัปดาห์ 92.4% สร้างแอนติบอดี 

 

นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราช (26 พฤษภาคม 2564) พบผลการวิจัยเบื้องต้นสอดคล้องกัน คือผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม ทุกคน (100%) มีภูมิคุ้มกันสูงเทียบเท่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เพราะฉะนั้นหลักฐานจากทั้ง 2 งานวิจัยนี้จึงสนับสนุนว่า ‘คนไทย’ ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนตามกำหนดครบแล้ว

 

#โดยสรุป เมื่อเราฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกัน เพราะวัคซีนผ่านการยืนยันแล้วว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้ แต่อย่าลืมว่าภูมิคุ้มกันไม่ได้เกิดขึ้น ‘ทันที’ หลังฉีดวัคซีน การเฝ้าระวังป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงยังจำเป็น ซึ่งระยะเวลาเท่ากับ 

  • 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน Sinovac ทั้งสองเข็ม 
  • 4 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก (แต่ต้องฉีดให้ครบทั้งสองเข็ม)

 

ภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีน

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising