×
320831

IKEA เรียกคืนแก้วกาแฟพกพารุ่น Troligtvis พบอาจมีระดับการถ่ายเทสารเคมีเกินกำหนด

15.01.2020
  • LOADING...

 

 

 

 

IKEA ประเทศไทย แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ทางการของตัวเองเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าและขอความร่วมมืองดใช้แก้วกาแฟรุ่น Troligtvis ที่ระบุว่า ‘ผลิตในประเทศอินเดีย’ เนื่องจากพบในรายงานผลการทดสอบสินค้าเมื่อเร็วๆ นี้ว่าอาจมีระดับการถ่ายเทสารเคมีเกินกว่าที่กำหนด และขอให้ลูกค้านำมาคืนที่สโตร์เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

 

IKEA ประเทศไทย ระบุในรายงานว่าแก้วกาแฟแบบพกพารุ่น Troligtvis อาจมีระดับการถ่ายเทสาร Dibutyl Phthalate (DBP) เกินกว่าที่กำหนด โดย IKEA ออกกฎห้ามใช้สารพาทาเลตในสินค้าที่ต้องสัมผัสอาหารมาเป็นเวลาหลายปี และเมื่อได้รับรายงานเรื่องนี้ ทางแบรนด์จึงตัดสินใจหยุดจำหน่ายแก้วกาแฟแบบพกพารุ่นดังกล่าวทันทีระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ ผลการตรวจสอบพบว่าแก้วกาแฟรุ่นดังกล่าวที่ระบุว่า ‘ผลิตในประเทศอินเดีย’ อาจเข้าข่ายตามรายงานที่ IKEA ได้รับ

 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน ได้แก่ แก้วกาแฟแบบพกพารุ่น Troligtvis สีเบจ เริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และสีเขียว สีชมพู และสีน้ำเงิน เริ่มจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2562 โดยขอความร่วมมือลูกค้าซึ่งมีสินค้าดังกล่าวที่ระบุว่า ‘ผลิตในประเทศอินเดีย’ ให้หยุดใช้งานทันทีและนำมาคืนที่สโตร์ของแบรนด์เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

 

หากคุณมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในมือ สามารถนำใบเสร็จสินค้าไปแสดงเพื่อทำเรื่องคืนสินค้า เนื่องจากตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร การออกเอกสารคืนเงินต้องระบุเลขที่ใบเสร็จลงในใบแจ้งหนี้ แต่ถ้าหากคุณไม่สะดวกนำใบเสร็จสินค้ามาแสดง IKEA แจ้งว่าพวกเขาจำเป็นต้องคืนเงินค่าสินค้าในรูปแบบบัตรของขวัญแทน

 

Photo: IKEA Thailand

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories