×

ชมคลิป: นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มต้นแบบเกษตรอินทรีย์ชุมชนห้วยเขย่ง | THE STANDARD

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2022
  • LOADING...

ชุมชนห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชุมชนเล็กๆ ที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือนโดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming จากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่ม ปตท. เข้ามาช่วยในการเพาะปลูก

 

ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูก มีระบบการให้น้ำที่ตรงเวลาและมีความแม่นยำสูง ทำให้เกษตรกรสามารถจัดสรรเวลาในการบริหารโรงเรือนให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างที่ทำให้ Smart Farming ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

 

[ADVERTORIAL]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising