×

Smart Farming

ชุมชนห้วยเขย่ง
3 ตุลาคม 2022

ชมคลิป: นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มต้นแบบเกษตรอินทรีย์ชุมชนห้วยเขย่ง | THE STANDARD

ชุมชนห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชุมชนเล็กๆ ที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือนโดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming จากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่ม ปตท. เข้ามาช่วยในการเพาะปลูก   ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูก มีระบบการให้น้ำที่ตรงเวลาและมีความแม่นยำสูง ทำให้เกษตรกรสามารถจัดสรรเวลาในการบริหารโรงเรือนให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น...
Kubota
22 ตุลาคม 2021

‘สยามคูโบต้า’ มุ่งสู่การเป็น ‘The Most Trusted Company’ รั้งตำแหน่งผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรด้วย ‘นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต’ [ADVERTORIAL]

หากเอ่ยถึงองค์กรที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน ‘สยามคูโบต้า’ เป็นแบรนด์แรกที่เกษตรกรไทยนึกถึง ที่ผ่านมาบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตให้ได้เต็มประ...
10 พฤษภาคม 2018

AIS พร้อมให้บริการ IoT เชิงพาณิชย์รายแรกของไทย หลังขยายเครือข่ายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ [Advertorial]

ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นภาพเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งคืบคลานเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องตามโรดแมปและนโนบายของภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อน 7 จังหวัดต้นแบบในไทยให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะในเร็ววัน (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา)   ลำพังการ...

Close Advertising