×

หัวลำโพง พื้นที่ชีวิต และโจทย์ใหญ่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องคิดของการรถไฟฯ

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2021
  • LOADING...
หัวลำโพง

สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือหัวลำโพง กลายเป็นกระแสข่าวร้อนในช่วงที่ผ่านมา หลังมีหลายภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่นักวิชาการ ภาคประชาสังคม พี่น้องประชาชน ตลอดจนตัวแทนคนรถไฟ ได้แสดงความห่วงใยและเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีกรุงเทพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังเปิดสถานีกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการ

 

ในเวลาต่อมา นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่า ขอขอบคุณในทุกความห่วงใยที่มีต่อการรถไฟฯ และสถานีหัวลำโพง และขอน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและทุกข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยินดีที่จะรวบรวมนำทุกความเห็นมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาวางแผนการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงในอนาคต 

 

“ผมขอยืนยันว่า ในฐานะผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมทำหน้าที่ดูแลสถานีหัวลำโพงให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด โดยจะไม่มีการทำลายหรือรื้อทิ้งตามกระแสข่าวอย่างแน่นอน และในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 การรถไฟฯ จะเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีหัวลำโพง ทั้งเรื่องแผนการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง ตลอดจนการเปิดช่องทางรับฟังความเห็นจากส่วนอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน ในการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ควบคู่กับดำรงไว้ในฐานะสมบัติของชาติสืบไป”

 

สำหรับสถานีหัวลำโพง เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของคนไทย รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริและทรงประกอบพระราชพิธีเริ่มก่อสร้างสถานีหัวลำโพงด้วยพระองค์เอง ขณะเดียวกันสถานีหัวลำโพงยังเป็นเสมือนศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชีวิตของผู้คนมาตลอดระยะเวลา 105 ปี นับแต่การก่อสร้าง

 

อนาคตของหัวลำโพงอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังคืบคลานเข้ามาตามวงรอบของการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันมีคำถามจากหลายคนที่เกิดขึ้นระหว่างทางว่าจะรักษาพื้นที่ชีวิตนี้ไว้อย่างไร และจะรักษาองค์ประกอบหรือความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ไว้ด้วยกันอย่างไรด้วย นี่จึงอาจเป็นโจทย์ใหญ่ที่กำลังรอคอยคำตอบอยู่

 

FYI
  • THE STANDARD ขอขอบคุณ โรงแรม The Quarter Hualamphong by UHG ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายภาพ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising