×

โลกผันผวนยิ่งต้องลงทุน คว้าโอกาสจากการลงทุนระยะยาวผ่าน HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาฯ เพิ่มทุนครั้งที่ 2 [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2020
  • LOADING...

เมื่อโลกเจอสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทุกประเทศยิ่งผันผวนสูงขึ้น ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นยากขึ้นไปอีก ในช่วงจังหวะที่ลงทุนหุ้นก็ยาก การหาผลตอบแทนจากตลาดตราสารหนี้และดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับต่ำ แต่ราคาหุ้น หรือราคาสินทรัพย์อื่นที่ปรับตัวลดลงมา ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนเช่นกัน 

 

ครึ่งปีแรก 2563 ตลาดทุนมีความผันผวนมาก แต่ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวมถึง REITs หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน จึงเป็นช่องทางที่น่าลงทุนหาผลตอบแทนระยะยาวผ่านเงินปันผล และราคาที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

 

เมื่อพูดถึง REITs ที่มีศักยภาพและคุณภาพของไทย คงต้องพูดถึง ‘HREIT’ หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ที่จัดตั้งและเปิดให้ซื้อขายมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง HREIT จะเน้นลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงาน และอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า ปัจจุบันมีพื้นที่เช่ารวมกว่า 332,505 ตารางเมตร พื้นที่ตั้งของทรัพย์สินอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดสระบุรี โดยมีจุดเด่น ได้แก่ 

 

  • ทรัพย์สินส่วนใหญ่กว่า 92% ของ HREIT อยู่ในโซน EEC ทำให้ได้รับแรงหนุนจากนโยบายของรัฐ และดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราการเช่า รวมถึงค่าเช่าที่จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
  • อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของกองทรัสต์อยู่ในอัตราที่สูงราว 93% ซึ่งสูงกว่ากองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน 
  • กองทรัสต์มีประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงินคืนทุนในปีแรกหลังจากการลงทุนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 อยู่ที่ 0.69 บาทต่อหน่วย 

 

อีกจุดเด่นที่สำคัญคือ HREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ใน Ready Built Factory (อาคารโรงงานสำเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้าสำเร็จรูป) จึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

 

 

ล่าสุดทาง HREIT เตรียมเปิดเพิ่มทุนครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม พื้นที่เช่าอาคารรวม 48,127 ตารางเมตร มีทั้งโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ ตอกย้ำว่า HREIT ยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนตามการเติบโตของ HREIT ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

 

HREIT เริ่มจัดตั้งเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 และเข้าลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปด้วยขนาดพื้นที่เช่ารวม 261,458 ตารางเมตร ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยในช่วงเดือนมกราคม ปี 2561 ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยเพิ่มพื้นที่เช่าอีก 55,131 ตารางเมตร จากสองงหวัดที่มีอยู่เดิมและจังหวัดสระบุรี 

 

ส่วนช่วงปลายปีเดียวกัน (ธันวาคม ปี 2561) กองเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่สอง (กู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน) ด้วยขนาดพื้นที่เช่า 15,916 ตารางเมตร ในจังหวัดสระบุรี 

 

ทั้งนี้ เมื่อรวมการลงทุนเพิ่มเติมทั้งหมดรวมถึงครั้งนี้ ทำให้ HREIT มีพื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปรวม 380,632 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะทำให้อัตราการเช่าอยู่ในระดับสูงถึง 92% และมีอายุเฉลี่ยทรัพย์สินอยู่ที่ 7.9 ปี 

 

ผู้เช่าในทรัพย์สินของ HREIT กระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้ง ยานยนต์ อุปโภคบริโภค โลจิสติกส์ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวและการขยายธุรกิจในประเทศไทย ผู้ที่สนใจและต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุนผ่านการเติบโตของ HREIT สามารถเข้าร่วมผ่านการเพิ่มทุนครั้งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เปิดเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Public Offering): วันที่ 16-20 และ 23-26 พฤศจิกายน 2563
  • เปิดเสนอขายให้กับบุคคลทั่วไป (Public Offering)*: วันที่ 16-20 และ 23-27 พฤศจิกายน 2563

*การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

HREIT

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising