×

สวมหน้ากากอย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

26.04.2021
  • LOADING...
สวมหน้ากากอย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ออกประกาศมาตรการการลงโทษประชาชนหรือพลเมืองจาก 42 จังหวัด กรณีไม่ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ โดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

 

ซึ่งก็มีหลายความสงสัยว่าเด็กเล็กต้องใส่หรือไม่ อยู่นอกบ้านแต่อยู่คนเดียวต้องใส่หรือไม่ THE STANDARD POP สรุปมาให้คุณอีกครั้งว่าต้องสวมหน้ากากนอกบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

 

หน้ากากอนามัย

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising