×

วางแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19 อย่างไรดี

17.05.2021
 • LOADING...
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19

ทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาการคล้ายกันมาก เช่น ไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลว (ยกเว้นจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสที่จำเพาะกับโควิด-19 มากกว่า) มีความรุนแรงทั้งคู่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ซึ่งคล้ายกันมากอีกเช่นกัน ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค 

 

แต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน-2 ขวบ ผู้พิการทางสมอง โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

ทุกปีกระทรวงสาธารณสุขจะมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมายฟรี! ในช่วงต้นฤดูฝน เพราะฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมี 2 ช่วง คือ ช่วงปลายฝน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) และปลายหนาว (เดือนมกราคม-มีนาคม) ส่วนใหญ่วัคซีนจะถูกกระจายลงไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือประจำตำบล (รพ.สต.) 

 

แต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปี เพราะกลุ่มเป้าหมายบางส่วนจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย จึงเกิดคำถามตามมาว่าจะวางแผนการฉีดทั้ง 2 วัคซีนนี้อย่างไรดี

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19

 

หลักการมีเพียง 2 ข้อ คือ 

 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ 
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดเข็มเดียว โดยไม่ต้องรอให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ฉีดระหว่างเข็มได้)

 

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยขณะนี้มีทั้งหมด 4 ยี่ห้อได้แก่

 • วัคซีน AstraZeneca ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 10-12 สัปดาห์
 • วัคซีน Sinovac ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์
 • วัคซีน Johnson & Johnson ฉีด 1 เข็ม
 • วัคซีน Moderna ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

ยกตัวอย่างวัคซีน AstraZeneca สมมติมีนัดฉีดวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (วันแรกตามกำหนดการของกระทรวงสาธารณสุข) จะสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ 3 แบบคือ

 • ฉีดก่อนเข็มแรก 2 สัปดาห์ คือตอนนี้ – 24 พฤษภาคม 2564
 • ฉีดระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง (หลังเข็มแรก 2 สัปดาห์ และก่อนเข็มที่สอง 2 สัปดาห์) คือตั้งแต่ 21 มิถุนายน เป็นต้นไป จนถึง 2 สิงหาคม 2564 
 • ฉีดหลังเข็มที่สอง 2 สัปดาห์ คือตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แต่แบบนี้จะไม่ทันฤดูการระบาดช่วงปลายฝน

 

ดังนั้น การฉีดไข้หวัดใหญ่ที่เหมาะสมคือ การฉีดระหว่างเข็มของวัคซีน AstraZeneca ซึ่งจะมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้ถึง 1 เดือนครึ่ง (10 สัปดาห์ หัก 2 สัปดาห์หัว-ท้าย) จะเลือกฉีดวันไหนระหว่างช่วงนี้ก็ได้ โดยภูมิคุ้มกันจะเริ่มขึ้นหลังได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ส่วนวัคซีน Sinovac แนะนำให้ฉีดหลังเข็มที่สองไปแล้วน่าจะเหมาะสมที่สุด

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง: 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising