×

ธัญญ์วาริน เปิดข้อมูลกลางสภา มี ส.ส. บางคนบอก “แทนที่จะสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เอาเวลาไปเลี้ยงลูกไม่ให้โตมาเบี่ยงเบนดีกว่า”

โดย THE STANDARD TEAM
15.08.2019
  • LOADING...
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

15 สิงหาคม ที่รัฐสภา (เกียกกาย) ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ อภิปรายในการแปรญัตติข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ…. ในมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ควรมีคณะกรรมาธิการด้านความหลากหลายทางเพศ แยกออกมาจาก ‘คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ’ ที่มีการยกร่าง 

 

โดยระบุว่า บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมีกว่า 7 ล้านคน พวกเขาถูกโกงความเป็นมนุษย์ ถูกตัดตอนความฝันมาอย่างยาวนาน ไม่เคยมีการสร้างความเข้าใจ ซ้ำยังสร้างชุดความเกลียดชัง อคติ และถูกตีตราว่าไม่เท่าเทียมกับเพศชายและเพศหญิง ด้วยกฎระเบียบ กฎหมาย การแพทย์ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา หรือแม้แต่สถาบันครอบครัว คนที่มีความหลากหลายทางเพศถูกทำให้กลายเป็นตัวตลก ไม่น่าเชื่อถือ เบี่ยงเบน โดนรังแกตั้งแต่เด็กจนกระทั่งจบการศึกษา ประกอบอาชีพแล้วก็ยังโดนเลือกปฏิบัติ มีผลต่ออาชีพการทำงานไปตลอดชีวิต  

 

ธัญญ์วารินกล่าวว่า ปัจจุบันยังมีผู้คนในสังคมจำนวนมากที่ไม่เข้าใจ เช่น กรณีที่มีคนบอกว่ายอมรับความความหลากหลาย รับกะเทยได้ แต่ถ้าลูกตนเองเป็นกลับบอกว่าให้ติดยาบ้าดีกว่า, กรณีคนที่บอกว่ายอมรับสนิทกันกับเพื่อนเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ หากแต่ถ้าน้องชายตัวเองเป็นแฟนกับเพื่อนคนนั้นกลับรับไม่ได้, กรณีครูข้ามเพศสอบบรรจุข้าราชการได้ แต่พอแต่งตัวข้ามเพศก็โดนอคติ ถูกผู้บริหารสถานศึกษาพยายามกดดันให้พ้นจากการเป็นข้าราชการด้วยวิธีต่างๆ หรือแม้แต่ในการแปรญัตติต่อ กมธ. วิสามัญร่างข้อบังคับ ยังมีคำพูดที่บอกว่า แทนที่จะสร้างเรื่องความเท่าเทียมของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้ไปมุ่งเน้นเรื่องการดูแลเลี้ยงลูกไม่ให้เบี่ยงเบนทางเพศ สิ่งเหล่านี้ย่อมสะท้อนว่าสังคมไทยยังไม่เข้าใจว่ามนุษย์มีความหลากหลาย คำว่ารับได้เป็นเพียงแค่ปาก ตราบใดที่คนคนนั้นไม่ใช่คนในครอบครัวของตนเอง

 

“ความเหลื่อมล้ำ การโกงความเป็นมนุษย์ คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศมายาวนาน จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไม่ได้ เซ็นอนุญาตให้ผ่าตัดรักษาคนรักไม่ได้ บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย โครงสร้างพื้นฐานสังคมไทย สร้างความไม่เข้าใจผู้มีความหลากหลายทางเพศแบบหยั่งรากลึก มีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมกระทบต่อการประกอบอาชีพ ต่อปากท้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการฆ่าตัดตอนความฝันของบุคคล ถามว่าจะมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศกี่คนที่จะมีความฝัน กล้าที่จะมายืนในสภาแห่งนี้ หรือแม้แต่ฝันถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นกะเทย ยิ่งชนชั้นแรงงาน ชนชั้นล่างอื่นๆ จะกล้าฝันหรือไม่ ดิฉันเป็นกะเทยคนแรก ได้มายืนตรงนี้ ขอเป็นตัวแทนคนไทยที่มีความหลากหลายทางเพศแก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่ามา และขอยืนยันให้มีการตั้งกรรมาธิการสามัญด้านความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศแยกออกมาอีกชุด ถึงเวลาแล้วที่จะได้สร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ สร้างความเข้าใจเรื่องมนุษย์เท่าเทียมที่รัฐสภาแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้น”

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories