×

ชลน่าน ไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบฯ ชี้มีข้อบกพร่อง ต้องนำไปปรับปรุง

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2019
  • LOADING...
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (18 ตุลาคม 2562)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories