×

บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19 เสี่ยงแต่คือหน้าที่

04.05.2021
  • LOADING...
บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19 เสี่ยงแต่คือหน้าที่

ภาพของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานแข่งกับเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในจุดเสี่ยงหลายหน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำหน้าที่อย่างหนัก ในห้วงที่ตัวเลขผู้ป่วยของไทยเพิ่มขึ้นสูงหลักพันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ กำลังหลักที่จะช่วยให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลง คือบุคลากรกลุ่มนี้ที่ทำงานบนความเสี่ยง แต่นั่นคือหน้าที่

 

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าห้วงของโควิด-19 ที่ระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพียงวันที่ 1-18 เมษายน บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 146 ราย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 

ขณะที่การทำหน้าที่ในภาคสนาม ทั้งการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก การฉีดวัคซีนให้ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ล้วนเป็นงานที่หนักและเป็นวินาทีแห่งชีวิต

 

นี่คือบุคลาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (4 พฤษภาคม) ในพื้นที่ชุมชนแออัดย่านคลองเตยและบ่อนไก่ ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวง เป็นเสมือนภาพแทนสะท้อนการทำงานของบุคลากรทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลานี้

 

ขอเป็นกำลังใจ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในอีกไม่นาน

 

บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19 เสี่ยงแต่คือหน้าที่

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising