×

ฮาวายเตรียมเสนอร่างกฎหมาย ห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า 100 ปี ภายในปี 2024

05.02.2019
  • LOADING...

ฮาวายเตรียมเสนอร่างกฎหมาย เพิ่มอายุเกณฑ์ขั้นต่ำของคนที่จะสามารถซื้อบุหรี่ภายในรัฐแห่งนี้ได้ โดยจะเริ่มห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า 30 ปีภายในปีหน้า เพิ่มเป็น 40 ปี ในปี 2021 เพิ่มเป็น 50 ปี ในปี 2022 เพิ่มเป็น 60 ปี ในปี 2023 และจะห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า 100 ปี ภายในปี 2024 หลังพิจารณาว่า บุหรี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและคร่าชีวิตมนุษย์เองมากที่สุดในโลก

 

ฮาวายถือเป็นหนึ่งในรัฐที่มีกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่เข้มงวดมากที่สุดของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2016 ฮาวายเป็นเพียงไม่กี่รัฐที่อนุญาตให้คนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถซื้อบุหรี่ได้ ในขณะที่รัฐอื่นๆ กำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 18-19 ปีเท่านั้น

 

แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังถือว่ามีช่องโหว่อยู่มาก โดยจะไม่สามารถบังคับใช้ได้กับบุหรี่ไฟฟ้า ซิการ์ รวมถึงใบยาสูบแบบเคี้ยว อีกทั้งภาคธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบยังสร้างเม็ดเงินให้กับรัฐปีละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 3.12 พันล้านบาท)

 

ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกและ Euromonitor ระบุว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อย่างน้อย 7 ล้านคนทั่วโลก โดยในปัจจุบันมีคนสูบบุหรี่ราว 1 พันล้านคนทั่วโลก คิดเป็น 1 ใน 7 ของพลเมืองโลกทั้งหมด ในขณะที่มีพื้นที่ปลูกใบยาสูบมากถึง 26.8 ล้านไร่ หรือเทียบเท่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories