×

‘GULF’ จับมือ Singtel ตั้ง Data Center ในไทย รุกธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เติบโตก้าวกระโดด วางแผนสยายปีกทั่วโลก

01.10.2021
  • LOADING...
GULF

GULF เซ็น MOU Singtel ร่วมทุนตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในไทย เพื่อรุกธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดด พร้อมวางแผนขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคต ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้ายังขยายตัวต่อเนื่อง เตรียมขายไฟเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตที่ 2 กำลังการผลิต 662.5 เมกะวัตต์ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย โดยร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันที่ 50% เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศและไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscalers) ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย

 

บริษัทจึงร่วมมือกับ Singtel ในการจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

บริษัทเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจาก GULF มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีความชำนาญในการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ในขณะที่ Singtel มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายทั่วโลก อันจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถร่วมลงทุนขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลร่วมกับ Singtel ไปในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

 

ขณะเดียวกันบริษัทแจ้งเพิ่มเติมว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หน่วยผลิตที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามกำหนด หลังจากหน่วยผลิตที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้ บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (IPD) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี (GPD) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2,650 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

 

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า GSRC มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 3-4 ในเดือนมีนาคมและตุลาคม 2565 ตามลำดับ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2566-2567

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising