×

ออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก 0.10-0.25%

26.03.2020
  • LOADING...
ออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้

วันนี้ (26 มีนาคม) ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า หลังประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทางธนาคารจึงปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าและประชาชน ทั้งนี้ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.10-0.25% ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR ปรับลด 0.10% เป็น 6.275%
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ปรับลด 0.25% เป็น 6.245%
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ปรับลด 0.125% เป็น 6.370%

 

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับลดในอัตรา 0.00-0.25% ทุกประเภท ได้แก่

  • ประเภทบุคคลธรรมดา ปรับลดจาก 0.50-1.875% เป็น 0.375-1.625% (อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินฝาก)
  • ประเภทนิติบุคคลทั่วไป ปรับลดจาก 0.37-0.925% เป็น 0.25-0.675% 
  • ประเภทส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ ปรับลดจาก 0.37-0.925 เป็น 0.25-0.725%
  • ผู้ฝากประเภทสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ปรับลดจาก 0.37-0.925% เป็น 0.25-0.675%

 

ทั้งนี้ผู้ฝากประเภทนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นผู้ฝากองค์กรปฏิบัติงานเชิงสังคม-เพื่อสาธารณกุศล เช่น วัด องค์การศาสนา มูลนิธิ สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น ธนาคารไม่ปรับลดดอกเบี้ย โดยยังคงดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50-1.475%

 

“ปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารได้ไม่มากก็น้อย”

 

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ thestandard.co/coronavirus-coverage

และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของโรคโควิด-19 ได้ที่ www.facebook.com/thestandardth

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories