×

ออมสินดัน ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ ปล่อยกู้รายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ประเดิมให้สินเชื่อผ่าน MyMo ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม

10.05.2021
  • LOADING...
ออมสินดัน ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ ปล่อยกู้รายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ประเดิมให้สินเชื่อผ่าน MyMo ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม

ธนาคารออมสินออกมาตรการ ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น 

 

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที 

 

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการ ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป 

 

สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

วิทัยกล่าวว่า ในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอปฯ MyMo ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอปฯ MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

 

ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่า ธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอปฯ MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือน โปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อธนาคารที่ Call Center โทร. 1115 และที่ Facebook: GSB Society 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories