×

เปิดเงื่อนไขฝากเงินกับ ธนาคารออมสิน อย่างไรให้ได้ดอกเบี้ยสูง 4.5% และ 10%

01.11.2022
  • LOADING...

‘ธนาคารออมสิน’ เปิดตัวเงินฝากดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี ซึ่งจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 10% และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% เพื่อหวังจูงใจให้ลูกค้าฝากเงินระยะยาวมากขึ้น ขณะที่ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

เริ่มจาก ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี’ เป็นเงินฝากระยะยาวรับฝาก 7 ปี สำหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 10.00% ต่อปี ในปีที่ 7 คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี (ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3.77% ต่อปี เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ LINE Official: GSB Society ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะหมดวงเงิน

 

ขณะที่ ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน’ มีระยะเวลาฝาก 13 เดือน รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝาก อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 4.50% กำหนดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.75% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.00% ต่อปี และเดือนที่ 13 = 4.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.15% ต่อปี (ผู้ฝากบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising