×

ไม่ตกขบวน! ไทยพาณิชย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ย MLR และ MOR 0.25% พร้อมขยับดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

03.10.2022
 • LOADING...

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยเพื่อประคองลูกค้ากลุ่มเปราะบาง พร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50% ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ MLR และ MOR ปรับขึ้นในอัตรา 0.25% มีผลวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1% ต่อปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินแล้วว่า การปรับดอกเบี้ยควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประคับประคองลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ที่ 5.995% และจะยังคงติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเพื่อประเมินการตัดสินใจอีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50% สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารปรับขึ้นเฉพาะดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% เป็น 5.50% และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.845% เป็น 6.095% โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 5 ที่ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยก่อนหน้านี้ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินกู้และเงินฝากไปแล้ว ดังนี้

 

ธนาคารกรุงเทพ

ปรับดอกเบี้ยเงินกู้

 • MLR เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี
 • MOR เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี
 • MRR เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี

ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก

 • เพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565

 

ธนาคารกสิกรไทย

ปรับดอกเบี้ยเงินกู้

 • MLR เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี
 • MOR เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี

ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก

 • เพิ่มขึ้น 0.10-0.50%

มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ปรับดอกเบี้ยเงินกู้

 • MLR เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี
 • MOR เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี
 • MRR เพิ่มขึ้น 0.20% ต่อปี

ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก

 • เพิ่มขึ้น 0.15-0.80% ต่อปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปรับดอกเบี้ยเงินกู้

 • MLR เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี
 • MOR เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี

ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก

 • เพิ่มขึ้น 0.10-0.50% ต่อปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising