×

ออมสินโดดอุ้มธุรกิจ SMEs เปิดทางพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ถึงสิ้นปี 2564

12.05.2021
  • LOADING...
ออมสินโดดอุ้มธุรกิจ SMEs เปิดทางพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ถึงสิ้นปี 2564

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นรอบที่หนักไม่แพ้รอบที่ผ่านๆ มา เพราะภาครัฐต้องสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสำคัญหลายแห่ง มาตรการเหล่านี้กระทบต่อภาคธุรกิจโดยตรง ทำให้รัฐบาลต้องขอทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความช่วยเหลือไปยังธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน 

 

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้กำหนดมาตรการพักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย ให้ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ทั้งที่กู้ในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 

 

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราวและชำระเฉพาะดอกเบี้ยไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วิธีการคือ

 

  1. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการและเลือกแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo  
  2. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีวงเงินกู้คงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และนิติบุคคลที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระที่ธนาคารฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนราย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories