×

คำแถลงนโยบายรัฐบาลถึงสภา ชวน หลีกภัย ตรวจสอบด้วยตัวเอง พร้อมส่งถึงมือสมาชิก

โดย THE STANDARD TEAM
21.07.2019
  • LOADING...
คำแถลงนโยบายรัฐบาล

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เดินทางมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบเอกสารร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเอกสารเพิ่งเดินทางมาถึงสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ เวลา 12.35 น. 

 

ประธานรัฐสภาได้มีข้อสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่รัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงได้ดำเนินการบรรจุหีบห่อ และจัดส่งให้กับสมาชิกรัฐสภาโดยทันที ภายในเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ซึ่งชวนได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยกำกับดูแลในการดำเนินการบรรจุหีบห่อ และส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของสภาฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories