×

แก้หนี้ กยศ. รัฐดึงกลุ่มผิดนัดชำระ-ถูกเลิกสัญญา 170,000 คน เข้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ขยายผ่อนถึงอายุ 65 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
26.03.2022
  • LOADING...
หนี้ กยศ.

วันนี้ (26 มีนาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องให้ความช่วยเหลือ  

 

ล่าสุด กยศ. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเชิงรุก โดยการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการเชิญผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้องประจำปี 2563 และ 2564 จำนวน 170,000 คน เข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องภายในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ได้จัดไปแล้ว 3 ครั้ง เหลือสัญจรอีก 8 ครั้งในภูมิภาค  

 

ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับการไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องคดีนี้เป็นกรณีการใช้กลไกของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เข้ามาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการศาล โดยผู้เข้าร่วมจะได้ส่วนลดเบี้ยปรับ ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี ขณะที่ผู้ค้ำประกันก็มีโอกาสได้รับการปลดภาระตามกฎหมายใหม่ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข คือ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยเมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้ว กยศ. จะสามารถปลดภาระผู้ค้ำประกันได้ หากผู้กู้มีการชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ  

 

“ในการสัญจรจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศที่เหลืออีก 8 ครั้งพร้อมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและกรมบังคับคดี กยศ. จะส่งหนังสือถึงผู้กู้ยืมในแต่ละจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงสถานที่จัดงานให้เข้ารับการไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนถูกฟ้องร้อง รัฐบาลจึงขอเชิญชวนลูกหนี้ กยศ. ที่อยู่ในเกณฑ์เข้าร่วม โดยหากไม่ได้รับหนังสือจาก กยศ. ให้เข้าร่วม ก็สามารถวอล์กอินเข้าไปในงาน โดยสามารถศึกษาข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของ กยศ. www.studentloan.or.th” ไตรศุลีกล่าว 

 

สำหรับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วยที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่จังหวัดนครราชสีมา และที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนอีก 8 ครั้งที่เหลือในปี 2565 นั้นมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 เมษายน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันที่ 28 เมษายน ที่จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 6 พฤษภาคม ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วันที่ 19 พฤษภาคม ที่จังหวัดระยอง, วันที่ 27 พฤษภาคม ที่จังหวัดพิษณุโลก, วันที่ 10 มิถุนายน ที่จังหวัดอุดรธานี, วันที่ 17 มิถุนายน ที่จังหวัดราชบุรี และวันที่ 24 มิถุนายน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ทั้งนี้ ข้อมูลของ กยศ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ตั้งแต่ กยศ. เปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2539 ได้ปล่อยกู้แก่นักเรียน นักศึกษาแล้ว 6,215,161 คน ชำระหนี้แล้วเสร็จ 1,565,712 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25% ของผู้กู้ยืมทั้งหมด อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,521,858 คน หรือร้อยละ 57 อยู่ระหว่างการปลอดหนี้ 1,060,259 คน หรือร้อยละ 17 และเสียชีวิต / ทุพพลภาพ 67,332 คน หรือร้อยละ 1

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising