×

‘Golden Boy’ หวนคืนสยาม กระทรวงวัฒนธรรมรับมอบ 2 โบราณวัตถุจาก The Metropolitan Museum of Art สหรัฐอเมริกา

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...
Golden Boy

วันนี้ (21 พฤษภาคม) ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพระนคร กระทรวงวัฒนธรรมทำพิธีรับมอบโบราณวัตถุจำนวน 2 รายการจาก The Metropolitan Museum of Art สหรัฐอเมริกา 

 

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วัฒนธรรม) กล่าวว่า โบราณวัตถุที่ประเทศไทยได้รับคืนจาก The Metropolitan Museum of Art สหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ ถือเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยทุกคน เป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนประเทศไทยในอดีตเมื่อกว่าพันปี 

 

จัดเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้รับการประสานจาก The Metropolitan Museum of Art สหรัฐอเมริกา ว่ามีความประสงค์จะส่งมอบโบราณวัตถุจำนวน 2 รายการคืนให้กับประเทศไทย 

 

ประกอบด้วย ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือที่รู้จักกันในนาม Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) เนื่องจาก The Metropolitan Museum of Art พบว่า โบราณวัตถุดังกล่าวถูกลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย จึงได้ถอดโบราณวัตถุทั้งสองรายการออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์ และประสานขอส่งคืนให้ประเทศไทย 

 

เพื่อแสดงถึงการที่ The Metropolitan Museum of Art ให้ความสำคัญกับที่มาอันถูกต้องของโบราณวัตถุในครอบครอง ซึ่งผลการประสานงานเป็นไปด้วยดี กระทั่งพิพิธภัณฑ์ได้ส่งโบราณวัตถุกลับคืนถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

สุดาวรรณกล่าวต่อว่า กรมศิลปากรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชมความงามของโบราณวัตถุทั้งสองรายการ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ขุดพบจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรม Golden Boy จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย มาจัดแสดงร่วมกัน ณ ห้องลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

Golden Boy Golden Boy Golden Boy Golden Boy

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising