×

ธอส. เปิดตัวสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ‘วิมานเมฆ’ ดอกเบี้ย 3 ปีแรกเฉลี่ย 2.77% ต่อปี

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2019
  • LOADING...
สินเชื่อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านตัวใหม่ ‘วิมานเมฆ’ ในกรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรกอยู่ที่ 0.66% ต่อปี เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.77% ต่อปี เริ่มเปิดให้ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 และอนุมัติทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

 

โดยอัตราการกู้ของสินเชื่อวิมานเมฆใน 6 เดือนแรกจะอยู่ที่ 0.66% ต่อปี และเพิ่มขึ้นเป็น 2.66% ต่อปี ในเดือนที่ 7-20 ก่อนจะขยับเป็น 3.66% ต่อปีในเดือนที่ 21-36 เฉลี่ยดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกจะอยู่ที่ประมาณ 2.77% ต่อปี 

 

ส่วนตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี 

 

ขณะที่ลูกค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และมีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.625% ต่อปี) ในจำนวนนี้ตั้งแต่ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี 

 

ทั้งนี้ ธอส. ระบุว่า หลังจากเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ล่าสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 มีผู้ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท และธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน 2,100 ล้านบาท จากกรอบวงเงินรวมทั้งหมดที่ 27,000 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories