×

GC เผยแพร่แนวคิดจัดการขยะพลาสติกด้วยการจัดงานภายใต้แนวความคิด ‘Upcycling Our Planet’ [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2019
  • LOADING...
Upcycling Our Planet

พลาสติกเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เราได้ยินและได้เห็นกันบ่อยมากขึ้นว่าขยะชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะต่อสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ หรือกระทั่งต่อมนุษย์เองที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้ทำให้พลาสติกที่ยังสามารถใช้งานได้ดีกลายเป็นขยะไร้ค่าไปก่อนเวลาอันควร เนื่องจากไม่มีความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สร้างปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อม

 

GC Upcycling Our Planet

 

คนไทยใช้พลาสติกมากถึง 7,000 ล้านชิ้นต่อปี และมีการผลิตพลาสติกต่อปีประมาณ 1.03 ล้านตัน โดยจำนวนเกือบครึ่งจบลงด้วยการเป็นขยะในทะเล ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก หลายคนจึงสรุปว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีสาเหตุมาจากการใช้พลาสติกจำนวนมหาศาล ซึ่งก็เป็นความจริงที่เราเห็นด้วย ทว่าพลาสติกก็อาจไม่ใช่ตัวร้ายของปัญหาเพียงอย่างเดียว เพราะอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขยะพลาสติกยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการที่คนในสังคมยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่ามากที่สุด 

 

GC Upcycling Our Planet

 

เพื่อทำให้สังคมได้รู้จัก Circular Economy หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน จึงมีการจัดงาน Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ที่เกิดจากการร่วมมือกันของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ National Geographic โดยตั้งใจใช้งานนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆ คนอยากร่วมมือในการนำ Circular Economy หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

เกิดเป็นแนวคิดการใช้แบบหมุนเวียน หรือ Circular Living เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาขยะพลาสติก ทำให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำให้เต็มประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งมีประโยชน์ด้วยการ Upcycling เช่น การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นเสื้อยืด จีวรพระ หรือสินค้าแฟชั่นอื่นๆ ซึ่งนอกจากวิธีนี้จะเป็นการรีไซเคิลขยะให้กลายเป็นสินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้วัสดุที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเหลือไม่กลับไปเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

GC Upcycling Our Planet

 

โดยงานนี้มีการเชิญวิทยากรมากว่า 40 คนทั้งจากองค์กรในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น อาเธอร์ หวง ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Miniwiz เจ้าของแนวคิด Trash is sexy, ไอรีน เดซ รูซ จากมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ประเทศสเปน ผู้ดำเนินโครงการ Upcycling The Oceans ที่นำขยะจากทะเลมาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้า, ลิลถี่กอล เซดาแกต จาก National Geographic Explorer ผู้เปลี่ยนแนวคิดชุมชนทั่วโลกให้มองปัญหาขยะพลาสติกเป็นเรื่องง่ายๆ การร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับขยะพลาสติกบนเวทีนี้ นอกจากเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นโอกาสให้พวกเราได้รับแรงบันดาลใจในการคิดไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศอีกด้วย

 

GC Upcycling Our Planet

 

GC เห็นถึงความสำคัญของแนวคิด Circular Living ในการช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงหวังให้ทุกคนในสังคมให้การสนับสนุนและร่วมมือไปพร้อมๆ กัน งานครั้งนี้จึงตั้งใจทำให้ทุกคนในสังคมได้เห็นว่าแนวคิดการใช้แบบหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและเป็นวิธีช่วยเหลือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน GC เริ่มด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ภายในองค์กรด้วยการใช้หลัก 5Rs ที่สนับสนุนให้ทุกคนลดการใช้แบบ Single-use หันมาให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และการแปรรูปขยะให้มากขึ้น เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้พวกเราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories