×

From Monet to Kandinsky นิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่า ‘ศิลปะนั้นยืนยาว’

25.04.2019
  • LOADING...

หลังประสบความสำเร็จ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี From Monet to Kandinsky นิทรรศการศิลปะที่หลายคนรอคอยก็ย้ายมาจัดแสดง ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางแรกของเอเชีย งานศิลปะที่พาเราดื่มด่ำกับผลงานของศิลปินระดับตำนานกว่า 16 ท่าน ผ่านมัลติมีเดียแบบ 360 องศาและผลงานมากกว่า 1,500 ชิ้น

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising