×

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ภาคบ่าย

โดย THE STANDARD TEAM
25.05.2019
  • LOADING...

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

 

ภาคบ่าย ประชุมต่อในวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

ขอบคุณภาพจาก : สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories