×

กลาโหมสั่งตั้งโรงพยาบาลสนาม พื้นที่คลองเตย หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
24.04.2021
  • LOADING...
กลาโหมสั่งตั้งโรงพยาบาลสนาม พื้นที่คลองเตย หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (24 เมษายน) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงกลาโหม เหล่าทัพ กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผ่านระบบทางไกล ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อเร่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

 

พล.อ. ชัยชาญ ได้กำชับทุกเหล่าทัพ ขอให้เร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้เร่งระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าไปเสริมและสนับสนุนการทำงานของ สธ. รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อและรอรับการรักษามากขึ้น 

 

โดยขอให้เร่งจัดทำห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และขยายความสามารถของโรงพยาบาลทหาร พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่ในหน่วยทหารเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนหน่วยราชการในพื้นที่ จัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น 

 

โดยให้ประสานทำงานกับ สธ. ให้มีปริมาณเตียงเพียงพอ รองรับปริมาณผู้ป่วยในแต่ละสัปดาห์ที่มีการประเมิน พร้อมทั้งให้จัดรถพยาบาลจากโรงพยาบาลทหาร รวมทั้งการให้การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และศูนย์เอราวัณ รับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษา

 

พล.อ. ชัยชาญ ยังได้กำชับขอให้เร่งแปรสภาพสถานกักตัวควบคุมโรคของรัฐ (SQ) ที่กระทรวงกลาโหมดูแลอยู่รวม 22 แห่งเป็นหอผู้ป่วย (Hospitel) รองรับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโรงพยาบาลโดยเร็ว โดยให้ประสานกับ สธ. และผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทั้งนี้ให้ SQ ที่พร้อมแปรสภาพเป็น Hospitel แล้วจำนวน 7 แห่งรองรับผู้ป่วยได้ 1,712 เตียง สามารถปฏิบัติงานได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2564

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และยังคงการบริหารจัดการ SQ ที่เหลืออยู่ให้มีเพียงพอกับปริมาณคนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์เดินทางกลับต่อไป

 

นอกจากนี้ พล.อ. ชัยชาญ ยังได้ย้ำนโยบายของนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกเหล่าทัพ พิจารณาจัดบุคลากรในสายงานแพทย์ที่ผ่านการอบรมเข้าไปช่วยเสริมการทำงานของ สธ. ในการรับสายด่วน 1668 เพื่อรองรับปริมาณการแจ้งและดูแลผู้ป่วยที่มีมากขึ้นด้วย  

 

พร้อมทั้งขอให้พิจารณาสนับสนุนกรุงเทพมหานครเป็นการเร่งด่วน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่คลองเตย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการรักษาและการควบคุมโรคร่วมกันในภาพรวม

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising