×

อย. อนุมัติ Pfizer เป็นวัคซีนโควิด-19 รายการที่ 6 ของไทยแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2021
  • LOADING...
วัคซีน Pfizer

วันนี้ (24 มิถุนายน) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด นำเข้าโดยบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยเป็นวัคซีนโควิด-19 รายการที่ 6 ของไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

หลังจาก อย. ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 5 ราย ได้แก่ 

 

  • วัคซีน AstraZeneca โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
  • วัคซีน Coronavac ของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 
  • วัคซีน Johnson & Johnson โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด 
  • วัคซีน Moderna นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  • วัคซีน Sinopharm นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

 

วัคซีน Pfizer ตัวนี้เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท ไฟเซอร์ ร่วมกับบริษัท ไบโอเอ็นเทค (BioNTech) ประเทศเยอรมนี  ซึ่งแผนการฉีดประกอบด้วยการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 21 วัน สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ทั้งนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising