×

เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ลงทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
07.05.2020
  • LOADING...

www.เยียวยาเกษตรกร .com เป็นเว็บไซต์ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้ว และต้องการใช้สิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร .com เพื่อขอใช้บัญชีธนาคารอื่นแทนได้ ซึ่งจะเปิดให้บริการวันนี้ (7 พฤษภาคม) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา สามารถเข้าไปเช็กสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทาง http://farmer.doae.go.th โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งหากผลการค้นหาแสดงเป็น ‘ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563’ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือปรับปรุงข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เริ่มโอนเงินได้ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising