×

ชวนเผยเตรียมเปิดสภาวิสามัญ 7-8 เมษายนนี้ ถก พ.ร.บ. ประชามติฯ ที่ค้าง

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2021
  • LOADING...
ชวนเผยเตรียมเปิดสภาวิสามัญ 7-8 เมษายนนี้ ถก พ.ร.บ. ประชามติฯ ที่ค้าง

วันนี้ (22 มีนาคม) ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีการเลื่อนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … ออกไปว่า ขณะนี้ต้องรอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ เข้าไปปรับปรุงกฎหมายที่เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับมาตรา 9 และมาตราอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อน เพราะการแก้ไขมาตรา 9 มีผลกระทบต่อเนื้อหาและมาตราอื่นๆ ของร่าง พ.ร.บ. จึงขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการฯ ที่ต้องนำไปพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

 

จากนั้นจะต้องส่งเรื่องไปยังรัฐบาล เพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มี 67 มาตรา แต่ในการพิจารณาในวาระ 2 ที่ผ่านมา มีการแก้และแปรญัตติเกือบทุกมาตราซึ่งต้องใช้เวลา ต่างจากร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดแม้จะมีเกือบ 200 มาตรา แต่มีผู้แปรญัตติน้อย ดังนั้นจึงคาดว่าเปิดประชุมสมัยวิสามัญอีก 1-2 วัน ก็น่าจะพิจารณาได้แล้วเสร็จทั้งหมด

 

ชวนกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่และการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้ตรวจการแผ่นดิน คาดว่าเวลาที่เหมาะสมจะเป็นวันที่ 7-8 เมษายนนี้ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้จะรีบแจ้งไปยังรัฐบาล เพราะหลังจากนั้นจะเป็นวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ส่วนงานที่มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรัฐสภาไปศึกษาแนวทางการเตรียมศึกษากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หากสมาชิกรัฐสภาจะมีการยื่นญัตติในสมัยประชุมหน้านั้น ขณะนี้ยังไม่ได้วางกรอบเวลาไว้เป็นภารกิจภายในที่เห็นว่าอนาคตอาจมีเกิดขึ้นได้อีก จึงควรเตรียมการศึกษาไว้

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising