×

กรมสรรพสามิตปัดข่าวเก็บภาษีสุรา-เบียร์ล่วงหน้า ไม่เกี่ยวกรณีไม่มีผู้ประมูลคลื่น 1800 MHz

โดย THE STANDARD TEAM
20.06.2018
  • LOADING...

จากกระแสข่าวที่มีการนำเสนอข้อมูลว่า กรมสรรพสามิตขอร้องแกมบังคับให้ผู้ประกอบการสุรา-เบียร์ชำระภาษีล่วงหน้า เพื่อให้การเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งชดเชยรายได้ที่หายไปจากกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz

 

ล่าสุดกรมสรรพสามิตชี้แจงว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีเพิ่มในขณะนี้แต่อย่างใด

 

นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อต้นปีงบประมาณ 2561 กรมสรรพสามิตได้เปลี่ยนวิธีการชำระภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใหม่ โดยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเบียร์และน้ำมันสามารถชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งผลของการใช้สิทธิ์ชำระภาษีดังกล่าวนี้ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการตั้งเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ก่อนพระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้ และการใช้สิทธิ์ชำระภาษีดังกล่าวดำเนินการ เช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่นๆ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องดื่ม

 

สำหรับกรณีให้ผู้ประกอบการยาสูบสามารถซื้อแสตมป์ล่วงหน้าแทนการใช้สัญญาค้ำประกันค่าภาษีนั้น เนื่องจากเดิมการชำระภาษียาสูบนำเข้า ใช้ราคาซีไอเอฟเป็นฐานคำนวณภาษี ซึ่งมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้การคำนวณภาษีชำระจริงขณะนำเข้าจำเป็นต้องใช้วิธีการวางสัญญาค้ำประกันภาษีไว้กับกรมสรรพสามิต ก่อนเบิกแสตมป์ แล้วจึงชำระภาษีภายหลัง หลังจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ราคาขายปลีกแนะนำเป็นฐานในการคำนวณภาษี ซึ่งมีความชัดเจนในการคำนวณภาษี จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษี ให้ชำระภาษีด้วยเงินสด ทำให้เกิดการสอดคล้องกับการชำระภาษีที่เกิดขึ้นจริง

 

ทั้งนี้หากย้อนดูตัวเลขการจัดเก็บภาษีในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ที่เปิดเผยช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะพบว่า กรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการ 2,289 ล้านบาท หรือต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.1% ภาษีเบียร์ ภาษีสุราที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 4,341 และ 2.001 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากมีการชำระภาษีต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ตามกระแสข่าวจริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising