×

ฉีด AstraZeneca 1 เข็ม เข้าภูเก็ตได้ไม่ต้องกักตัว ส่วน Sinovac ต้องครบ 2 เข็ม

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2021
  • LOADING...
เข้าภูเก็ตได้ไม่ต้องกักตัว

เมื่อวานนี้ (8 มิถุนายน) นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็มเข้าภูเก็ตได้ สืบเนื่องเหตุผลจากการวิจัย พบว่า ในช่วง 14 วัน วัคซีน Sinovac จะมีภูมิคุ้มกัน 30-40% แต่ฉีดวัคซีน AstraZeneca จะมีภูมิคุ้มกัน 80-90% จึงผ่อนผันให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เพียง 1 เข็ม เข้าภูเก็ตได้ แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ในการสร้างภูมิคุ้มกันต้องฉีดครบ 2 เข็มตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

 

โดยก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งเรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สาระสำคัญในประกาศระบุให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ให้ผู้เดินทาง ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ 

 

2. หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine หรือ Hotel Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักตัว 

 

3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

 

4. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

 

5. ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก  

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising