×

วันนอร์หนุนประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติ หวังสร้างรัฐธรรมนูญที่ดี ไร้ข้อบกพร่อง เพื่อประโยชน์อันยาวนาน

โดย THE STANDARD TEAM
28.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (28 ธันวาคม) วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำหรับในปีใหม่ 2567 เชื่อว่าจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สำหรับระบอบประชาธิปไตยอาจจะมีการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ฉบับปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลได้มีมติแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำประชามติ แต่จะแก้ไขอย่างไร เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะไปตัดสินใจ โดยเชื่อว่าจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ ในช่วงปี 2567 

 

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยกับการจัดทำประชามติ แม้จะเสียเวลานิดหน่อย แต่เชื่อว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่ดี เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศชาติ ถ้ามีรัฐธรรมนูญที่ดี เป็นประชาธิปไตย เราก็จะเป็นประเทศประชาธิปไตย และได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีและรัฐบาลที่ดีมาบริหารประเทศ 

 

อีกทั้งการทำประชามติก็มีกฎเกณฑ์เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประชามติ หากประชาชนมาใช้สิทธิไม่ถึงครึ่ง การทำประชามติก็ต้องเดินหน้าใหม่ เพราะไม่เป็นผล และต้องเสียงบประมาณไป ซึ่งแต่ละครั้งใช้งบกว่า 3 พันล้านบาท 

 

“อยากเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิทุกคน เสียเวลาเล็กน้อย แต่เพื่อประโยชน์อันยาวนาน แต่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิการลงประชามติ รัฐธรรมนูญใหม่ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้” วันมูหะมัดนอร์กล่าว 

 

วันมูหะมัดนอร์ยังระบุว่า การจัดทำประชามติอาจไม่ใช่เพียงรอบเดียว โดยรอบแรกเป็นการถามประชาชนว่าเห็นควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังจากนั้นเมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชนอีกครั้งว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งสำคัญมากกว่าในการถามความเห็นครั้งแรก อีกทั้งแม้จะมีประชาชนมาใช้สิทธิเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิแล้ว ก็ยังต้องมีผู้เห็นชอบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาใช้สิทธิด้วย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising