×

เปิดแนวปฏิบัติ ข้อควรระวัง ‘ทำอะไรได้-ไม่ได้’ ช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2022
  • LOADING...
การหาเสียงเลือกตั้ง

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วง 180 วันก่อนวันครบอายุรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา

 

ผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวัง กฎเหล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

การหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising