×

เลือกตั้ง 2566 : ทำอะไรถึงเรียกว่า ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
 • LOADING...
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ตรวจสอบก่อนออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง 2566 : ทำอะไรถึงเรียกว่า ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

 

 • ไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือการสวมรอยผู้มีสิทธิ
 • ทำลายบัตรเลือกตั้ง นำบัตรเสียมาใช้เป็นบัตรดี
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทยช่วยหาเสียง
 • เล่นพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
 • หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
 • ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว
 • ขาย จำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. วันเลือกตั้ง
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมที่จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
 • กลั่นแกล้งผู้สมัครให้ถูกเข้าใจว่าละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง จนถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • จงใจทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตที่บัตรเลือกตั้ง
 • นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising