×

3 ปีดึงเงินต่างชาติเข้าไทย 4 แสนล้านบาท EEC จีบบิ๊กคอร์ปญี่ปุ่นผลิตไฮโดรเจน-แอมโมเนียในไทย

01.02.2024
  • LOADING...
EEC

EEC ตั้งเป้าลงทุน 4 แสนล้านบาท ใน 3 ปี เร่งเดินสายโรดโชว์ดึงบิ๊กคอร์ปญี่ปุ่นลงทุนอุตสาหกรรม BCG พัฒนาพลังงานสะอาด และผลักดันโครงการเมืองน่าอยู่ เผยทุนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนในพื้นที่ EEC สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีมูลค่าที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มูลค่า 183,702 ล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา 

 

จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงาน EEC ได้เดินทางเยือนเมืองนาโกย่าและเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, สมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อชักจูงภาคเอกชนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นร่วมลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด โดยเฉพาะไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานใหม่แห่งอนาคตภาคขนส่ง ซึ่งจะเป็นการลงทุนสำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC และประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

โดยหารือ Mr. Yasuhiko Yamazaki, Executive Vice President และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท DENSO Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก และได้พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ถึงโอกาสการขยายการลงทุนจากบริษัทฯ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนเพื่อรองรับการใช้พลังงานสะอาด และพบผู้บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รูปแบบแบตเตอรี่ไฮบริดและไฮโดรเจน ที่พิพิธภัณฑ์ Toyota Kaikan Museum พร้อมเยี่ยมชมสถานีเติมไฮโดรเจนที่ Toyota Ecoful Town ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่นำไฮโดรเจนมาใช้ พร้อมทั้งได้หารือถึงแนวทางการขยายผลนำไฮโดรเจนมาใช้ประโยชน์ภาคขนส่งในพื้นที่ EEC 

 

 

นอกจากนี้ยังได้พบกับ Mr. Yoshihiro Miwa กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เมืองนาโกย่า และผู้บริหารระดับสูงบริษัท Kowa ซึ่งสนใจจะลงทุนผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น โดยได้หารือถึงการขยายการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อผลิตไฮโดรเจนที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การลงทุน BCG รวมทั้งคณะฯ ได้เข้าพบ Mr. Hideyuki Yokoyama นายกเทศมนตรีนครโอซาก้า 

 

โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างเมือง (City-to-City) เพื่อเสนอการพัฒนาโครงการ EEC ตลอดจนสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ให้แก่กลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่น

 

พร้อมทั้งได้หารือกับ Mr. Junichi Omori, Executive Officer และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Daikin Industries ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 1 ของโลก สร้างโอกาสการขยายการลงทุนของบริษัทฯ มายังพื้นที่ EEC ต่อไป 

 

ญี่ปุ่นลงทุน EEC สูงสุดอันดับที่ 1 

 

จุฬากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ EEC ยังได้หารือร่วมกับธนาคาร Mizuho Bank จัดงานประชุมสัมมนารับฟังความเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งเป็นการพบปะนักลงทุนต่างประเทศเป็นครั้งแรก หลังจากโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเป้าหมายการเป็นเมืองธุรกิจคู่กรุงเทพฯ (EEC Capital City) 

 

สำหรับการค้าการลงทุนของนักลงทุนประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 2018 – พฤศจิกายน 2023 ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจในการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีมูลค่าที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่า 183,702 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ EEC ได้กำหนดเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2024-2026) ให้เกิดมูลค่าการลงทุนจริงในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 4 แสนล้านบาท 

ภาพ: Navinpeep / Getty Image

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising