×

เปิดสถิติคำร้อง-การดำเนินคดีของ กกต. ‘เลือกตั้ง สส. ปี 2566’

24.10.2023
  • LOADING...
เปิดสถิติคำร้อง-การดำเนินคดีของ กกต. ‘เลือกตั้ง สส. ปี 2566’

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุกคำร้องได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการสืบสวน ไต่สวน ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 และเรื่องที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

THE STANDARD ได้รวบรวมคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่ากว่าจะเป็นรัฐบาลเศรษฐาได้นั้นมีคำร้องผ่าน กกต. กี่สำนวน ทั้งนี้ ในแต่ละสำนวน กกต. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นรายคดีแล้ว สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 

เปิดสถิติคำร้อง-การดำเนินคดีของ กกต. ‘เลือกตั้ง สส. ปี 2566’

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising