×

ECO TIP: Simple Sustainability รักษ์โลกง่ายกว่าที่คิด

22.03.2023
 • LOADING...
Simple Sustainability

การรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันคือความยั่งยืนอันเรียบง่ายที่เกิดขึ้นได้ในกิจวัตรประจำวัน


การที่คนในสังคมตระหนักรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และมีการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในกิจวัตรประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่ดีและควรสนับสนุน THE STANDARD LIFE จึงหมั่นสรรหาเคล็ดลับเพื่อความยั่งยืนของโลกมาฝากอยู่เรื่อยๆ วันนี้เป็นเรื่องของการลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือ 3R ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle ที่เป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้

 

 1. การลดของเสีย การใช้สิ่งของซ้ำ และการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
 2. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก นำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะทุกครั้งที่ทำได้
 3. อนุรักษ์พลังงานผ่านการกระทำง่ายๆ เช่น การปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 4. ลงทุนในเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและหลอดไฟ LED และถอดปลั๊กเครื่องชาร์จเมื่อไม่ต้องการใช้
 5. การเดิน ปั่นจักรยาน หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะบ้าง ก็เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการขับรถคนเดียว ตัวเลือกเหล่านี้ไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดความแออัดของการจราจรได้ด้วย
 6. ลองอาหารจากพืชแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก การเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การตัดไม้ทำลายป่า และการใช้น้ำ ด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม นอกจากจะได้สนับสนุนโลกให้ยั่งยืน คุณยังจะมีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย
 7. ประหยัดน้ำด้วยการอาบน้ำให้สั้นลง อุดรอยรั่ว และใช้ไม้กวาดแทนสายยางเพื่อทำความสะอาดพื้นที่กลางแจ้ง นอกจากนี้ให้ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ประหยัดน้ำเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำ
 8. เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและปราศจากสารเคมีอันตราย
 9. ลองทำน้ำยาทำความสะอาดของคุณเองโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ เช่น น้ำส้มสายชู เบกกิ้งโซดา และมะนาว
 10. สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน การซื้อจากธุรกิจในท้องถิ่นและตลาดของเกษตรกรช่วยลดการปล่อยก๊าซจากการขนส่งและสนับสนุนชุมชนของคุณ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุยั่งยืนและบริษัทที่มีหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ: Shutterstock

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising